IT-oplossingen voor problemen waar ik tegenaan ben gelopen. Bijna altijd Ockham style opgelost.